Van kostenbesparing naar rendementsverbetering

Forse kostenbesparingen op indirecte kosten door het optimaliseren van het proces. SALVUM Kostenmanagement Partners: uw one-stop-shop 2.0 in de hele verpakkings- en transportketen.

Ketenverantwoordelijkheid van hoog niveau. Wij stemmen alle processen naadloos op elkaar af. Wij laten partijen goed samenwerken. Duurzame kostenbeheersing, door een zorgvuldige selectie van leveranciers. Transparante en lean dienstverlening, gericht op waardecreatie.

Onze Werkwijze

Inzicht

Opties

Implementatie

Monitoring

Kostenbesparing

Sourcing

Advies

Besparing

SALVUM is als uw onafhankelijke partner indirecte kosten, waaronder verpakkings- en transportkosten, gespecialiseerd in structurele kostenbesparingen.  Wij houden daarbij rekening met de bestaande kwaliteit, dienstverlening en inkoopbeheer. Verpakkingen en transport vormen slechts een deel van de totale inkoopkosten. SALVUM verschaft uw bedrijf meer inzicht in de indirecte kosten (vervalt: verpakkings- en transportinkopen), om uw kosten te reduceren.

Sourcing

Het inkopen van verpakkingen en transport is voor bedrijven geen kernactiviteit. Het wordt als een middel gezien om bedrijfsdoelen te realiseren. Kosten worden in verschillende kostensoorten ondergebracht, de inkopen vinden gefragmenteerd plaats en er is sprake van een (te) groot aantal leveranciers. Inzicht maakt alles duidelijk. SALVUM zorgt ervoor dat u inzicht, overzicht en controle over uw verpakkings- en transportinkopen krijgt. Dit door een standaardisatie en verbetering van het proces, een optimalisatie van het voorraadbeheer en een kleiner en efficiënter leveranciersbestand en transport.

Advies

SALVUM biedt inzicht in de supply chain en reikt structurele oplossingen aan. Verpakkingen en transport zijn een complexe inkoopcategorie. SALVUM kent als onafhankelijke adviespartner de leveranciers, evenals de kostenmodellen van deze categorieën. Het maakt dat SALVUM u breed kan adviseren over alle vraagstukken op het gebied van verpakkingen en transport.