Skip to main content

Het is geen geheim dat inkoop- en financiële afdelingen zich hoofdzakelijk richten op het beheren van grote uitgaven en het herkennen van potentiële kostenbesparingen. In de meeste gevallen worden deze besparingen gezocht in het verbeteren van productieprocessen en het goedkoper inkopen van materialen. De aandacht die deze grote uitgaven krijgen, zorgen er ook voor dat op het eerste gezicht kleine uitgaven minder aandacht ontvangen.

Dat terwijl bij veel bedrijven sprake is van kleine kostenposten waar enorme kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden. Besparingen die hoger kunnen zijn dan de potentiële besparingen op grote kostenposten. Een van de meest onderbelichte kosten worden ook wel de staartkosten genoemd, oftewel de tail end uitgaven. Staartkosten zijn kosten die niet individueel aan een kostenpost toe te wijzen zijn. Veel van deze staartkosten komen voor in het logistieke proces, van het inpakken van een product tot de eindlevering bij de klant. 

Vrijwel ieder bedrijf kan grote kostenbesparingen realiseren door meer aandacht aan deze zogeheten tail end kosten te besteden. En daar helpt Salvum bedrijven graag bij.

De totale besparingen op staartkosten kunnen hoger zijn dan uit ieder andere kostenpost

Bedrijven die op grote schaal bij een groot aantal verschillende leveranciers aankopen hebben vaak niet voldoende inkoop- en financieel personeel in huis om de kosten van de verschillende leveranciers te beoordelen. Door vergaande fragmentatie van de staartkosten is het veelal onduidelijk of kostenbesparingen mogelijk zijn. Neem bijvoorbeeld het logistieke proces waar veel individuele leveranciers een dienst kunnen leveren.

Voor het leveren van het verpakkingsmateriaal, het verpakkingsmateriaal zelf, het inpakken van het product, het opslaan van het product en het verzenden van het product wordt bij veel bedrijven van verschillende leveranciers gebruik gemaakt. Al deze leveranciers brengen individueel kosten in rekening die uiteindelijk bijdragen aan het logistieke proces.

Hoe het in kaart brengen van staartkosten voor hoge kostenbesparingen zorgt

De staartkosten die door individuele leveranciers in rekening worden gebracht, worden veelal bij de opdrachtgever niet op de manier gedocumenteerd zoals dat met hoge versimpelde uitgaven wel het geval is. Deze kosten worden te vaak onder de noemer logistieke kosten weggezet waardoor het na verloop van tijd steeds complexer wordt besparingen op te sporen.

Door echter een effectief tail spend management systeem op te zetten, kunnen bedrijven ook voor de staartkosten een efficiënt leveranciersbestand opbouwen. Dit stelt inkoopprofessionals in staat om kosten van verschillende leveranciers te vergelijken en eventuele kostenbesparingen te herkennen. Ook kunnen preferred suppliers worden geselecteerd om specifieke afspraken over kosten en levering te kunnen vastleggen, met verdere besparingen als gevolg.

Dat is niet alles, want als meerdere onderdelen bij minder leveranciers kan worden ondergebracht heeft dat als gevolg dat;

  • Processen beter op elkaar afgestemd kunnen worden
  • Beter overzicht over de magazijnvoorraad en handling ontstaat
  • Eenvoudiger contractbeheer
  • Eventueel uitbesteden van tail spend management aan preferred partner

Effectieve inzet van tail spend management door Salvum

Het is geen geheim dat het indexeren van staartkosten veel tijd en energie met zich meebrengt. Vooral productie en logistieke processen maken van dermate veel individuele leveranciers gebruik dat het correct inrichten van tail spend management complex is.

Salvum is voor veel bedrijven een preferred partner als het aankomt op de inkoop van verpakkingen. Bedrijven die meer grip willen krijgen op hun staartkosten binnen deze categorie kunnen dan ook rekenen op de expertise van Salvum. Wij nemen graag de tail spend management op ons om dit soort kosten te optimaliseren met besparingen als gevolg.

Wilt u er zeker van zijn dat u niet te veel voor uw verpakking betaalt? Wilt u uw tail spend binnen deze categorie beperken? Dan komen onze professionals graag met u in contact!

Gerard Peeters

Ruim 20 jaar ervaring met het op een efficiënte manier verbeteren van interne operaties en bedrijfsprestaties als geheel. Er is in de loop der jaren een uitgebreid track-record opgebouwd. In Nederland, de Benelux, Europa, het Verre-Oosten en Zuid-Afrika. Altijd op een persoonlijke manier, door naast beslissingsnemers te staan en in contact te zijn met suppliers.

Leave a Reply