Skip to main content
Blog

Hoe zo, Spend Management?

By 20 mei 2014januari 20th, 2018No Comments

Een bekend gezegde luidt: ꞌmen weet niet wat men niet weetꞌ. Dit gaat ook op voor de inkoopkosten van verpakkingsmaterialen. Deze zijn door een inefficiënte en ondoelmatige aanpak vaak te hoog. Een adequate en goede spend analyse verschaft bedrijven maximaal inzicht en overzicht over de zogenaamde tail end spend op het gebied van alle gebruikte verpakkingen. Hier valt een flinke kostenbesparing mee te behalen.

[subtitle]Verpakkingsmateriaal is een lastig te managen inkoopcategorie[/subtitle]Verpakkingsmateriaal is een inkoopcategorie die de laatste jaren significante veranderingen heeft ondergaan. Er is sprake van internationalisering en schaalvergroting, een verschuiving naar kleinere verpakkingen, een toenemende vraag naar nieuwe en duurzame producten, fluctuerende prijzen en een veranderende wet- en regelgeving. Daarnaast vinden de inkopen van verpakkingsmaterialen veelal gefragmenteerd plaats, is er bij bedrijven vaak sprake van vele verschillende verpakkingsproducten met grote aantallen én een groot aantal (grotere of kleinere) leveranciers.

Het maakt deze inkoopcategorie alles bij elkaar lastig te managen. Een goede spend analyse biedt hier de oplossing. Dit is niet alleen nodig om de kosten te beheersen, maar ook om de bedrijfsgroei te stimuleren. Een spend analyse maakt duidelijk wat voor en hoeveel verpakkingsmaterialen er worden ingekocht, bij welke leveranciers dit gebeurt, wanneer en hoe vaak er wordt ingekocht en tegen welke prijs de verpakkingsinkopen plaatsvinden.

[subtitle]Kosten besparen op verpakkingsmaterialen door spend analyse[/subtitle]Bij een goede spend analyse vinden zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeken naar alle verpakkingsinkopen binnen de bedrijfsorganisatie plaats. Dit levert een schat aan gedetailleerde gegevens op. Op basis van deze informatie kunnen bedrijven – op basis van hun behoefte aan verpakkingsmaterialen – gefundeerde keuzes maken over de inkoop van bij hun onderneming passende verpakkingen. En niet alleen dat. Zij kunnen tot een gestandaardiseerd en doelmatig inkoopproces komen, met optimaal voorraadbeheer en een kleiner leveranciersbestand. Het zorgt ervoor dat de tail end spend omlaag wordt gebracht.

Na een professionele en bedrijfsspecifieke spend analyse hebben ondernemingen hun inkoopsituatie en processen haarscherp in beeld. Duidelijk wordt waar kostenreductie mogelijk is en welke verpakkingsuitgaven beter gepland kunnen worden. Maar ook waar de prioriteiten gelegd moeten worden en welke leveranciers tot preferred supplier kunnen worden gepromoveerd. Het legt de basis voor een goede sourcing strategie. Met adequaat Spend Management kan het totale inkoopproces sterk worden verbeterd.

[subtitle]Meten is weten; doe een gratis inkoopscan![/subtitle]Meten is weten. Salvum is een gespecialiseerd en deskundig inkoopadviesbureau op het gebied van allerhande verpakkingsmaterialen. Salvum heeft met de Spend Cube een specifieke en effectieve Tail Spend Management tool, waarin de geclassificeerde en geanalyseerde gegevens worden vervat. Bedrijven bereiken hiermee een beter beheer en controle op hun verpakkingsuitgaven.

Een spend analyse van Salvum biedt uw bedrijf vele voordelen en geeft u houvast om op basis van Spend Management tot een doeltreffender inkoopbeleid en leveranciersbestand te komen, met gebruik van de voor uw bedrijf meest optimale, duurzame en voordeligste verpakkingen. Doe uw voordeel met onze gratis inkoopscan en zie wat Salvum voor uw bedrijf kan betekenen.

[link url=”https://salvum-europe.com/contact/”]Kom in contact[/link]
Gerard Peeters

Ruim 20 jaar ervaring met het op een efficiënte manier verbeteren van interne operaties en bedrijfsprestaties als geheel. Er is in de loop der jaren een uitgebreid track-record opgebouwd. In Nederland, de Benelux, Europa, het Verre-Oosten en Zuid-Afrika. Altijd op een persoonlijke manier, door naast beslissingsnemers te staan en in contact te zijn met suppliers.

Leave a Reply