Skip to main content
Blog

Show me the money

By 20 juli 2015januari 20th, 2018No Comments

Voor bedrijven is groei noodzakelijk om de concurrentie voor te blijven. Lange tijd lag de focus vooral op het behalen van meer omzet en veel minder op het beperken van de (inkoop)kosten. De laatste recessie heeft hier duidelijk verandering in gebracht. Bedrijven zijn zich meer gaan realiseren dat duurzame kostenbesparingen noodzakelijk zijn om het bedrijfsrendement structureel te verbeteren. Data zichtbaarheid en een optimale spend analyse zijn van cruciaal belang voor het bereiken van inkoopbesparingen op de lange termijn. Met een professionalisering van de inkoopstrategie met optimale zichtbaarheid van de uitgaven, zijn bedrijven in staat tot strategische sourcing. De bottom line besparingen op de uitgaven die u hiermee behaalt, leveren een beter bedrijfsresultaat op.

[subtitle]Onvoldoende inzicht in de verpakkingsuitgaven[/subtitle]

Vele organisaties hebben nog te weinig inzicht in de staartkosten. De aandacht richt zich meestal op de grote inkoopkosten en niet op de zogenaamde tail end spend. De achterliggende gedachte is dat met de grote uitgaven de grootste kostenreducties zijn te realiseren. Maar gemiddeld genomen is méér dan driekwart van de leveranciers verantwoordelijk voor de tail end uitgaven! Verpakkingen vormen daarbij een klein maar belangrijk onderdeel van de totale inkoopkosten. Er valt hier een enorme winst te behalen op het gebied van efficiëntie en kostenbesparing. De indirecte, niet strategische inkoopkosten kunnen fors worden teruggebracht.

Er is bij bedrijven een steeds sterkere behoefte aan een doelmatiger inkoopbeleid om de winstmarge omhoog te tillen, maar verpakkingen zijn vaak geen kern-issue. Dit om redenen van onvoldoende interesse, onvoldoende inzicht in de verpakkingsinkopen (mede door een niet toereikend boekhoudsysteem) of te weinig mankracht om de verpakkingsinkopen goed te managen. Ook is niet altijd duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Een vastgesteld kader ontbreekt.

Verpakkingsmateriaal is een bijzondere en complexe inkoopcategorie die om goed management op basis van goed zichtbare data vraagt. Vaak vinden bedrijven het moeilijk om maximale grip op deze inkoopcategorie te krijgen en om een juiste tail spend analyse te maken, want:

[list-ul type=”cross”][li-row]Verpakkingsinkopen vinden gefragmenteerd plaats[/li-row][li-row]Er is sprake van vele verschillende producten[/li-row][li-row]Het gaat vaak om grote aantallen[/li-row][li-row]Er zijn meestal vele verschillende leveranciers bij betrokken[/li-row][/list-ul] [subtitle]Greep op verpakkingsinkopen door betere zichtbaarheid[/subtitle]

Data visibility is bepaald geen loze kreet. Een mindere data zichtbaarheid op het gebied van inkopen in combinatie met een groot aantal leveranciers voor de tail end uitgaven, maken het voor vele bedrijven lastig om tot een nauwkeurige kostenanalyse en goede controle te komen. Dit gaat ten koste van het bedrijfsresultaat.

Alleen als ondernemingen maximaal inzicht hebben in al hun leveranciers, hun leveringen en kostenberekeningen, krijgen zij greep op hun inkopen. Kwalitatieve én kwantitatieve data-analyses zijn noodzakelijk om tot de meest doelmatige verpakkingsinkopen te komen. De directie, het management en de inkoopafdeling dienen direct te kunnen beschikken over data over bijvoorbeeld de hoogte van de inkoopkosten, de momenten van inkoop van verpakkingen en de soort verpakkingen die worden ingekocht. Waarbij de bedrijfsleiding over brede informatie en de inkoopafdeling over specifieke categorie-informatie moet kunnen beschikken.

Maar hoe zijn deze inkoopkosten nu omlaag te brengen? Hoe zijn de uitgaven beter te plannen? En welke prioriteiten en besparingen zijn er mogelijk en wenselijk?

[subtitle]Inkoopuitgaven beter controleren en beheren door data visibility[/subtitle]

SALVUM heeft als professioneel en onafhankelijk inkoopadviesbureau een speciale Tail Spend Management tool om uw inkoopuitgaven beter te controleren en beheren. Er wordt een situatieanalyse gemaakt, waarbij alle leveranciers, leveringen en kostencalculaties in kaart worden gebracht. De verzamelde data wordt geanalyseerd om inzicht te krijgen in de tail end spend, waarna de verschillende leveranciers in de (internationale) markt en de prijzen van verpakkingsproducten worden vergeleken. Bedrijven kunnen hierdoor een weloverwogen keuze maken voor de verpakkingen die het voordeligst zijn én het beste bij de bedrijfsuitstraling passen.

Data visibility leidt uiteindelijk tot:

[list-ul type=”check”][li-row]Standaardisatie en verbetering van het verpakkingsinkoopproces[/li-row][li-row]Optimaal profiteren van inkoopkortingen en bonussen[/li-row][li-row]Tijdwinst en kostenbesparing voor de inkoopadministratie[/li-row][li-row]Voorraadoptimalisatie en gestroomlijndere logistieke processen[/li-row][li-row]Een efficiënter en slagvaardiger leveranciersbestand[/li-row][/list-ul] [subtitle]Sourcing strategie[/subtitle]

Kostenbesparingen op de verpakkingsinkopen worden gehaald met een gerichte sourcing strategie, op basis van een goed zichtbare spend analyse, risicobeheersing en adequaat inkoopcategoriemanagement. De volgende gegevens zijn altijd beschikbaar voor de verantwoordelijken binnen de organisatie:

[list-ul type=”plus”][li-row]Waar en bij welke leveranciers het beste kan worden ingekocht[/li-row][li-row]Op welke wijze er het beste kan worden ingekocht[/li-row][li-row]Op welke momenten er het beste verpakkingen kunnen worden ingekocht[/li-row][li-row]Welke processen het beste kunnen worden uitbesteed, dan wel in huis kunnen blijven[/li-row][/list-ul]

SALVUM beoordeelt niet alleen het marktaanbod en de marktprijzen, maar selecteert ook de voor uw bedrijf beste leveranciers, voert scherpe onderhandelingen én sluit inkoopcontracten met heldere afspraken over kosten en leveringen. Op deze wijze wordt de kwaliteit en kwantiteit van de ingekochte verpakkingen geborgd. Data visibility en tail spend analyse geven uw bedrijf voldoende handvatten om bottom line besparingen door te voeren en op basis van een doelmatige en efficiënte inkoopstrategie uw bedrijfsrendement te verhogen.

Graag tot ziens bij de volgende blog over inkoopontwikkelingen en strategieën!

Gerard Peeters

Ruim 20 jaar ervaring met het op een efficiënte manier verbeteren van interne operaties en bedrijfsprestaties als geheel. Er is in de loop der jaren een uitgebreid track-record opgebouwd. In Nederland, de Benelux, Europa, het Verre-Oosten en Zuid-Afrika. Altijd op een persoonlijke manier, door naast beslissingsnemers te staan en in contact te zijn met suppliers.

Leave a Reply