Skip to main content
Blog

Uitbesteden van verpakkingsinkopen? Winst in tijd, geld en kennis!

By 11 november 2015januari 20th, 2018No Comments

Uitbesteden van inkoop levert tijd, geld en kennis op. Bedrijven kunnen flink besparen op hun inkopen door deze te outsourcen, zonder daarbij de regie helemaal uit handen te geven. SALVUM Packaging Solutions zorgt als professioneel en onafhankelijk inkoopadviesbureau voor een doelmatiger en doeltreffender inkoop van verpakkingen en aanverwante verpakkingsproducten. SALVUM verzorgt de offerteaanvragen bij de verschillende leveranciers in de internationale verpakkingsbranche en adviseert en begeleidt bedrijven in hun keuze voor de beste en voordeligste leveranciers van verpakkingen.

[subtitle]Sourcing van inkoop vaak geen kern-issue, ook al valt er veel te besparen[/subtitle]

Bedrijven zijn gefocust op een hoger rendement en verlaging van de bedrijfskosten, maar het uitbesteden van inkoop is vaak geen kern-issue. De aandacht richt zich meestal op de grote inkoopkosten en niet op de staartkosten ofwel tail end spend. Verpakkingen vormen een klein maar belangrijk deel van de totale inkoopkosten. Het is een complexe inkoopcategorie, waar veel winst valt te behalen. In de praktijk worden de voordelen van uitbesteden van verpakkingsinkopen nog te weinig onderkend. Daar liggen verschillende oorzaken aan ten grondslag.

 • Angst om het beheer en de controle over de inkoopuitgaven te verliezen
 • Onvoldoende inzicht in het aantal leveranciers en de mogelijke kostenbesparingen
 • Het ontbreekt het bedrijf aan tijd en mankracht om de inkoopkosten goed te managen
 • Er is onvoldoende kennis binnen de organisatie over de verpakkingsbranche
[subtitle]Meer grip op de inkopen door uitbesteding die uitbetaalt[/subtitle]

Bij bedrijven die onvoldoende grip op hun inkopen hebben, is meestal sprake van gefragmenteerde inkopen, vele verschillende producten, (te) grote aantallen en vele verschillende leveranciers. Met een goede sourcing strategie kan er fors worden bespaard op verpakkingsinkopen. De aanpak en dienstverlening van SALVUM Packaging Solutions is gericht op een standaardisatie en verbetering van het verpakkingsinkoopproces, een optimaal voorraadbeheer en een kleiner en efficiënter leveranciersbestand.

SALVUM start vanuit een grondige basisanalyse, waarbij de inkopen van het afgelopen jaar onder de loep worden genomen. De specifieke bevindingen worden neergelegd in een overzichtelijk analyserapport, dat als uitgangspunt dient voor toekomstige besparingen. Bedrijven krijgen inzicht in en een overzicht van de soort en de hoeveelheid producten die worden ingekocht, de verschillende leveranciers die betrokken zijn bij de inkopen en de prijzen en specificaties.

[subtitle]Gerichte offerteaanvragen en transparante rapportages[/subtitle]

SALVUM heeft kennis van de sterk groeiende, internationale verpakkingsmarkt, de trends, de uiteenlopende klantwensen en de vele verschillende leveranciers die op de markt actief zijn. Op basis van het analyserapport selecteert SALVUM enkele leveranciers die aan de specifieke wensen en eisen van het desbetreffende bedrijf kunnen voldoen. Daarbij spelen factoren als kwaliteit, prijs, levertijd, duurzaamheid, service en voorraadgrootte een rol.

SALVUM schrijft een tender uit, waar geselecteerde leveranciers gerichte, scherpe offertes kunnen indienen. De uitgebrachte offertes worden door SALVUM geanalyseerd en verwerkt in een helder rapport, zodat bedrijven een weloverwogen keuze kunnen maken over de voordeligste en beste leveranciers. SALVUM geeft uitleg over de verschillende mogelijkheden en advies over de voor het bedrijf beste inkoopoplossingen. Tevens wordt de planmatige uitvoering binnen de bedrijfsorganisatie verzorgd. Het inschakelen van SALVUM betaalt direct uit. Bedrijven worden niet met extra kosten opgezadeld. De vergoeding van de diensten is gekoppeld aan de gerealiseerde kostenbesparing op de inkopen.

[subtitle]Inkopen is een vak dat zijn toegevoegde waarde bewijst[/subtitle]

Inkopen is een vak. Het is meer dan simpel prijzen vergelijken en de laagste aanbieder kiezen. Ook uw bedrijf kan besparen op inkoopuitbesteding door op de juiste wijze, op het juiste moment, op de juiste plek, bij de juiste leverancier de juiste hoeveelheid verpakkingsproducten in te kopen. SALVUM bewijst al jaren zijn toegevoegde waarde door de inkoopstrategie en het inkoopmanagement voor zijn rekening te nemen. U heeft op elk moment inzicht, overzicht, beheer en controle over al uw verpakkingsinkopen. Als ondernemer kunt u zich richten op de kernactiviteiten van uw bedrijf, zonder zich zorgen te hoeven maken over een inefficiënte of ineffectieve inkoop van al uw verpakkingen en gerelateerde verpakkingsproducten.

[subtitle]Welke voordelen heb ik als bedrijf van het uitbesteden van inkoop?[/subtitle]
 • Lagere inkoopkosten door meest optimale inkoopprijzen van verpakkingen
 • Besparing in tijd en arbeidskosten bij inkoopwerkzaamheden binnen de organisatie
 • Overzichtelijke, kleine groep leveranciers en betere afstemming
 • Controle op kwaliteit en kwantiteit van de verpakkingsinkopen
 • Duidelijke afspraken over prijzen, levertijden, voorraden en service
 • Minder opslag en minder opslag- en logistieke kosten
 • Nauwgezette voorraadcontrole met steeds actuele minimumvoorraad
 • Hoger bedrijfsrendement en betere concurrentiepositie

Het inkopen van verpakkingen is voor bedrijven geen kernactiviteit, maar een middel om de bedrijfsdoelen te realiseren. Met het outsourcen van uw verpakkingsinkopen bespaart u tijd en geld en vergaart u kennis over efficiënt en effectief inkopen. U heeft altijd de goede verpakkingen in de benodigde aantallen binnen handbereik, waardoor de bedrijfsprocessen altijd kunnen doorgaan. SALVUM Packaging Solutions is u als ervaren inkoopadviesbureau in een dynamische, internationale markt graag van dienst met een inkoopstrategie op maat.

Graag tot ziens bij de volgende blog over inkoopstrategieën, inkoopvoordelen en inkoopontwikkelingen!

Gerard Peeters

Ruim 20 jaar ervaring met het op een efficiënte manier verbeteren van interne operaties en bedrijfsprestaties als geheel. Er is in de loop der jaren een uitgebreid track-record opgebouwd. In Nederland, de Benelux, Europa, het Verre-Oosten en Zuid-Afrika. Altijd op een persoonlijke manier, door naast beslissingsnemers te staan en in contact te zijn met suppliers.

Leave a Reply