Lucht in verpakkingen

Bron van ergernis en nadelig CO2-effect
  • Onderzoek verpakkingen
  • Productiviteitsverbetering
  • Hogere bezettingsgraad, waardedichtheid logistiek
  • Een optimale verpakking

Onze opdrachtgever’s, Connekt ITS Nederland, logistieke uitdaging voor Nederland is, om in 2050 de emissie van broeikassen met 60% ten opzichte van 1990 te verlagen, terwijl aan de andere kant de vraag naar transport groeit.  Er is bij bedrijven onvoldoende inzicht in de verpakkingsmarkt en urgentiebesef om te veranderen. De marktvraag was om onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om verpakkingen te optimaliseren, met als doel een hogere bezettingsgraad en hoge waardedichtheid in de logistiek te realiseren. Het onderzoek richtte zich specifiek op wat de kostenveroorzakers zijn en welke aangrijpingspunten er zijn voor het verbeteren van de bezettingsgraad. De inzichten die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen, zijn samengevat in een onderzoeksrapport, met als doel om de betrokken in de logistieke dienstverlening te stimuleren gezamenlijk te zoeken naar werkende oplossingen en nieuwe perspectieven.